banner
id3

Tegen 2026 moet uw wagenpark elektrisch zijn: alle details

452

Het gaat er al een tijdje over en nu is het officieel: tegen 2026 zullen enkel koolstofneutrale (dus elektrische) voertuigen nog een voordelige fiscaliteit genieten. De Regering-De Croo heeft namelijk een wetsvoorstel goedgekeurd van minister van financiën Vincent Van Peteghem dat de CO2-uitstoot van het Belgische wagenpark drastisch moet verlagen tegen 2030. Die maatregel wordt nog aangevuld door andere grote fiscale evoluties. Een overzicht.

Laat ons eerst benadrukken dat de nieuwe maatregelen geen impact zullen hebben op bestaande contracten. Enkel personenwagens (dus geen vrachtvoertuigen) die nieuw worden ingeschreven op naam van een zelfstandige of een bedrijf vanaf 1 juli 2023 voelen de gevolgen. Concreet voorziet de wet-Van Peteghem een geleidelijke afbouw van de fiscale aftrekbaarheid van auto’s met een verbrandingsmotor, hybrides, plug-inhybrides en CNG-wagens inbegrepen.

Voor alle voertuigen die worden gekocht of gehuurd tot en met 30 juni 2023 blijft de fiscale aftrekbaarheid dus berekend volgens de huidige formule.

Voor wagens die worden gekocht of gehuurd tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 geldt vervolgens een overgangsregime met een maximale aftrekbaarheid van 75 procent. Nieuwe wagens die worden gekocht of gehuurd vanaf 2026 zien hun aftrekbaarheid zakken naar 50 procent en in 2027 naar 25 procent. In 2028 verdwijnt hun aftrekbaarheid volledig.

 

Koolstofneutrale voertuigen

Vanaf 2026 zullen enkel nog koolstofneutrale voertuigen – dus elektrisch of op waterstof – in aanmerking komen voor 100 procent aftrekbaarheid. Maar als alle bedrijven massaal overstappen op elektrische aandrijving, brengt dat uiteraard de overheidsinkomsten in het gedrang. Daarom is beslist dat ook de aftrekbaarheid van elektrische auto’s vanaf 2027 geleidelijk wordt afgebouwd om uiteindelijk te landen op 67,5 procent in 2031.

 

Jaar Aftrekbaarheid
2026 100%
2027 95%
2028 90%
2029 82,5%
2030 75%
2031 67,5%

 

 

Om elektrische voertuigen op te laden zullen ondernemingen massaal in infrastructuur moeten investeren. Daarom geeft de regering hen een duwtje in de rug: de installatiekost van laadpunten zullen fiscaal kunnen worden ingebracht en er geldt een verkorte afschrijvingsperiode indien deze laadpunten ook toegankelijk zijn voor gebruikers van buiten het bedrijf (tegen betaling).

 

 

Evolutie van de aftrekbaarheid bij de installatie van laadpunten

Periode Aftrekbaarheid
1/09/2021 – 31/12/2022 200%
1/01/2023 – 31/08/2024 150%

 

 

CO2-bijdrage fors omhoog

Naast deze maatregelen ondergaat ook de formule voor de CO2-bijdrage op bedrijfswagens een aantal aanpassingen voor alle wagens die vanaf 1 juli 2023 worden besteld. In de berekeningsformule van de CO2-bijdrage wordt een vermeerderingsfactor opgenomen, die de uiteindelijke bijdrage door het bedrijf bepaald. Op die manier worden niet-koolstofneutrale auto’s fiscaal gezien echt veel minder interessant.

 

  • CO2-bijdrage x 2,25 vanaf 2023
  • CO2-bijdrage x 2,75 vanaf 2025
  • CO2-bijdrage x 4,00 vanaf 2026
  • CO2-bijdrage x 5,50 vanaf 2027

 

De minimale, niet-geïndexeerde CO2-bijdrage zal in de nabije toekomst ook licht stijgen. Dat zal dus ook gevolgen hebben voor koolstofneutrale voertuigen.

 

  • 23,42 euro vanaf 2025
  • 25,99 euro vanaf 2026
  • 28,57 euro vanaf 2027
  • 31,15 euro vanaf 2028

 

 

WLTP uitgesteld

De verplichte toepassing van de WLTP-waarden in de belastingformules was oorspronkelijk gepland vanaf 1 oktober 2021, maar die verplichting is voor onbepaalde duur uitgesteld. Dat betekent met andere woorden dat de huidige keuzemogelijkheid tussen het gebruik van de NEDC 2.0- en de WTLP-cijfers behouden blijft in zoverre ze allebei nog te vinden zijn op het gelijkvormigheidsattest van het voertuig. Op die manier wordt – in elk geval tijdelijk – een belastingverhoging vermeden. Talrijke constructeurs hebben echter al laten weten dat de NEDC 2.0-waarden over een paar maanden geleidelijk zullen verdwijnen.