123

FLEETPOLITIEK

AUDI FLEET

Sébastien Laebens
Audi Fleet Manager 

+ 32 (0)2 233 79 57
sebastien.laebens@dieteren.be

Wanneer u in het kader van uw professionele activiteiten over een park van minstens 6 voertuigen beschikt (alle merken, nutsvoertuigen < 4.6T inbegrepen), wordt u als fleet-klant beschouwd en krijgt u toegang tot de bijzonder voordelige voorwaarden – de “fleet-basiskortingen” – in het volledige officiële Audi-netwerk in België. Wanneer uw wagenpark bovendien uit meer dan 10 voertuigen bestaat, of wanneer u er zich toe wenst te verbinden om binnen de 12 maand minstens 3, 16 of 36 voertuigen van onze merken aan te schaffen, krijgt u toegang tot onze “fleet-overeenkomsten”. Door deze overeenkomsten krijgt u onmiddellijk bijkomende kortingen die rechtstreeks samenhangen met uw engagement voor onze merken. Ons voltallige verdelernetwerk en wijzelf staan volledig te uwer beschikking voor bijkomende inlichtingen.

SEAT FLEET

Brigitte Goossens 
Fleet Manager

+322 556 35 50
Brigitte.goossens@dieteren.be

1. FLEETcondities:
– hetzij minimum drie personenwagens hebben voorbehouden voor professioneel gebruik en ingeschreven onder dezelfde naam
– hetzij de wagens aankopen via een leasingmaatschappij;

Wanneer uw wagenpark bovendien uit meer dan 10 voertuigen bestaat, of wanneer u er zich toe wenst te verbinden om binnen de 12 maand minstens 3, 16 of 36 voertuigen van onze merken (SEAT, Audi, VW, Skoda en Volkswagen Commercial Vehicles) aan te schaffen, krijgt u toegang tot onze “FLEET-overeenkomsten”. Door deze overeenkomsten krijgt u onmiddellijk bijkomende kortingen die rechtstreeks samenhangen met uw engagement voor onze merken.

2. Speciale condities voor diverse beroepen:
– werknemers wiens privé-wagen voor minimum 70% voor professionele doeleinden wordt gebruikt (op basis van attest personeelsdienst)
– vrije beroepen
– personeelsleden van ambassades en andere internationale organisaties
– journalisten
– taxis en autorijscholen

3. «Special Sales»- klanten:
– openbare diensten
– gemeenten, intercommunales, provincies en andere officiële instanties
– internationale organisaties (EEG, NATO, SHAPE, Europese Gemeenschap, Europese Commissie,…)
– ambassades en consulaten

SKODA FLEET

Cedric Dedobbeleer 
Fleet Manager

+32 497.51.69.58
cedric.dedobbeleer@dieteren.be

Fleetklanten
– Bedrijven
– Zelfstandigen en vzw’s die beschikken over een BTW-nummer of die hun wagens inschrijven via een leasingmaatschappij
– Verhuurmaatschappijen, taxibedrijven, autorijscholen
– Journalisten
– Vrije beroepen (accountant, advocaat, apotheker, architect, bedrijfsrevisor, belastingsconsulent, boekhouder, dierenarts, diëtist(e), ergotherapeut, geneesheer, gerechtsdeurwaarder, interieurarchitect, kinesitherapeut, landmeter-expert, logopedist, notaris, opticien- optometrist, orthopedist, prothesist, psycholoog, tandarts, vastgoedmakelaar, verzekeringsmakelaar, verpleegkundige, vertaler-tolk, vroedvrouw)

Klanten Public Affairs & Diplomatic Sales
– Openbare diensten
– Gemeenten, intercommunales, provincies en andere officiële instanties
– Internationale organisaties (Nato, Shape, Europese Gemeenschap, Europese Commissie, Eurocontrol…)
– Ambassades en consulaten

VW FLEET

Gert Debruyn
Fleet Manager VW

+322 756 83 39
gert.debruyn@dieteren.be

Aan welke voorwaarden moet worden voldaan?
Indien u in het kader van uw professionele activiteiten beschikt over een vloot van minstens 10 voertuigen of indien U er zich toe wenst te verbinden om minimum 3, 16 of 36 voertuigen van de merken Volkswagen, Skoda, Seat en/of Audi aan te kopen binnen een periode van 12 maanden, krijgt U toegang tot onze « fleetovereenkomsten ». Deze voorwaarden verlenen U automatisch bijkomende kortingen, rechtstreeks gelinkt aan uw verbintenis ten opzichte van onze merken. Ons voltallig distributienet en wijzelf staan volledig te uwer beschikking voor alle bijkomende inlichtingen.
Nieuw is dat bedrijfsvloten van minder dan 10 voertuigen, onder de benaming Business Customers, ook genieten van speciale voorwaarden bij Volkswagen. Deze Business Customers hebben nu bovendien toegang tot ‘Fleet Packs’ die op een groot aantal modellen worden aangeboden tegen bijzonder voordelige tarieven.