banner
11_DIE135_BAS_TPMS _foto 1-800

Bandendrukcontrolesysteem verplicht op alle nieuwe auto’s

13838

Bij de automatische bandendrukcontrolesystemen die momenteel worden gebruikt, kan een onderscheid worden gemaakt tussen twee types: de eenvoudigste of indirecte systemen (iTPMS) die werken via de ABS-sensoren of een meer precieze maar ook duurdere direct systeem (dTPMS) waarbij op elk wiel een sensor is gemonteerd.

Indirecte systemen

Bij de indirecte bandendrukcontrolesystemen wordt de bandendruk zelf niet gemeten. Wel wordt via de ABS-sensoren de draaisnelheid van de vier wielen geregistreerd: omdat een te lage bandendruk automatisch leidt tot een kleinere diameter, zal het wiel met een te lage bandendruk meer omwentelingen maken dan de andere wielen. Dit systeem vertelt wel niet concreet welk wiel te kampen heeft met een te lage bandendruk. Bij de iTPMS van de tweede generatie wordt in het besturingssysteem een ideale draaisnelheid van de wielen tegenover een bepaalde rijsnelheid opgenomen en die waarde geldt als een referentie: hierdoor kan een te lage bandendruk bij elk wiel worden vastgesteld.
Een indirect systeem heeft als voornaamste voordeel dat er geen sensoren zijn: er is dus geen onderhoud nodig. Wel is het nodig om het systeem via de boordcomputer te resetten bij een bandenwissel of als er een andere bandenspanning dan de ingegeven waarden als referentie wordt gebruikt.

Directe systemen

Bij een direct TPMS is per wiel een sensor gemonteerd.

Bij een direct TPMS is per wiel een sensor gemonteerd.

Een tweede categorie TPMS bestaat uit de directe systemen waarbij elk wiel in de band en op de velg een sensor verwerkt krijg: die sensor meet de reële bandendruk en houdt ook rekening met de temperatuur. De meetwaarden worden met een zender doorgegeven aan de elektronische bewaking van het systeem. Het opvangen van de frequentie (voor Europa is dat de frequentie 433 Mhz) van de sensoren gebeurt met 1, 2 of 4 antennes, naargelang het type voertuig. De druk zelf wordt dus gemeten en de meting is heel accuraat, met een maximale afwijking van 1%. Een direct systeem verraadt ook een lekke band bij stilstand. Deze directe systemen zijn dus gevoeliger maar ook complexer (sensors). Het systeem is dan ook duurder en de sensoren moeten na gemiddeld vijf jaar worden vervangen.

Waarom TPMS? – Veiligheid en verbruik

Bij een direct systeem stuurt de sensor een signaal naar het elektronisch bewakingssysteem. Sensor en ventiel vormen één geheel of zijn met elekaar vastgeschroefd.

Bij een direct systeem stuurt de sensor een signaal naar het elektronisch bewakingssysteem. Sensor en ventiel vormen één geheel of zijn met elekaar vastgeschroefd.

Het automatische bandendrukcontrolesysteem of TPMS wordt verplicht om voornamelijk twee redenen: het verbeteren van de veiligheid en het onderdrukken van het verbruik met daaraan gekoppeld het beperken van de CO2-uitstoot.
Verschillende onderzoeken, niet in het minst door de bandenfabrikanten zelf, wijzen er op dat de meeste bestuurders met incorrecte en dan vooral een te lage bandendruk rijden. Dit is nefast voor de veiligheid. Een te lage bandendruk heeft een negatieve invloed op de wegligging, het stuurgedrag, de remafstand en vergroot bovendien aanzienlijk het risico op een klapband.
Ook de rolweerstand, en dus het verbruik en de CO2-uitstoot, worden er negatief door beïnvloed. Met een bandendruk die bijvoorbeeld 0,2 bar te laag is, neemt het verbruik en de CO2-uitstoot met 1% toe.
Een te lage bandendruk heeft bovendien een negatieve invloed op de slijtage.
Is de bandendruk bijvoorbeeld 20% te laag, dan kan de levensduur met 30% verminderen.

Wat moet en wat mag?

Een automatisch bandendrukcontrolesysteem of TPMS is al verplicht vanaf november 2012 voor alle nieuw gehomologeerde automodellen. In november 2014 wordt het verplicht voor alle nieuw verkochte auto’s. De verplichting van het TPMS is van toepassing op voertuigen bestemd voor personenvervoer met plaats voor maximum 8 inzittenden plus de bestuurder. De verplichting geldt ook voor lichte commerciële voertuigen met een hoogst toegelaten massa van 3,5 ton.
De nieuwe regelgeving laat zowel directe als indirecte systemen toe voor zover ze in werking treden vanaf 40 km/u (of minder) en dit tot de door de constructeur opgegeven topsnelheid. Eén verklikkerlichtje voor het systeem volstaat en het lichtje moet minstens 10 minuten branden nadat de bandendruk 20% of meer onder de voorgeschreven waarde is gedaald. Het systeem moet ook aan zelfcontrole doen. Als er een storing is, moet dat zichtbaar zijn vanaf het moment dat het contact wordt aangezet. Dit mag met hetzelfde verklikkerlichtje door het te laten knipperen.

Winterbanden

Bij een direct systeem moet worden geïnvesteerd in een extra set sensoren bij de montage van winterbanden.

Bij een direct systeem moet worden geïnvesteerd in een extra set sensoren bij de montage van winterbanden.

De verplichtmaking van TPMS kan een gevolg hebben op de verkoop van winterbanden. Zeker als de auto voorzien is van een direct TPMS-systeem: kiest de klant voor een set winterbanden in combinatie met velgen, dan betekent dat automatisch op de extra set wielen ook sensors moeten komen, wat een extra kost betekent.
Maar als men kiest om bij de seizoenwissel de banden op de originele velgen te laten monteren, heeft men ook kosten voor extra montagewerk. Bovendien moet bij een dergelijke wissel het wiel telkens weer opnieuw worden uitgebalanceerd.


Article Tags: ·